Залят лаптоп и риск при различните видове течност

Залят лаптоп и риск при различните видове течност: Твърд алкохол – колкото е по-висок градусът на алкохола, толкова по-малки са неговите корозивни свойства; Залят лаптоп с вода – относително слаб проводник, изпарява се с остатъци, но може да доведе до корозия на елементите; Залят лаптоп с бира или вино – по-утежнен случай от заливането с…