Хаштаг / Hashtag

Думата хаштаг, толкова модерна в България напоследък, бавно си е проправяла път, докато се превърне в един от най-ярките символи на последното десетилетие. Символът # днес е мощно маркетингово средство и е познато като хаштаг, въпреки че е било по-известно като знак за число, за мярката за тегло паунд, а в компютърните среди и като…