На компютърния пазар таблетите имат по-скоро междинна роля, разположени между пълнофункционалните, мощни преносими компютри и джобните смартфони. Ние ще подменим качествено:

  • Напукан /тъч или дисплей/
  • Букса за зареждане/charger port
  • Батерия
  • Speaker/полифония
  • Капак батерия
  • Слушалка
  • Микрофон
  • Конектори и други финни елементти по дънната платка /main board/